VINTAGE CORNER: Ducky-Wucky

Może mówił do niego Moja Kaczuszko? Może kołysali się do szybkoobrotowej, swingującej płyty? Może bawili się w dziecięce gry?

The blindfolded person will make his/her way to the outside circle and sit on a person’s knee.  Once sitting, the blindfolded person will say, “Ducky Wucky.”  The kneeling person will reply with a simple, “Quack.”  The sitting person has two guesses to try to figure out who the kneeling person is. [source]

A może wszystko po kolei, i naraz i dużo więcej, i wciąż od początku? Chyba sentymentalnieję.