SMILEY: Mind Palace


[źródło]

Cóż, który/która z nas tego nie zna. Powyższy obrazek to wprawdzie fanowski komentarz do czego innego, ale uniwersalna prawda przebije w każdym kontekście, nawet po francusku.

Na takiej stronie nie może rzecz jasna zabraknąć odniesienia do najnowszej edycji Sherlocka z Robertem i Judem, podsycającego odwieczne już domniemania o charakterze ich relacji.