VINTAGE CORNER: Dale Cavana Fashion Show

Czegóż to jeszcze nie kryją przepastne telewizyjne archiwa. British Pathe wrzuciło na swój modowy kanał archiwaliów Vintage Fashions perełkę z roku 1951 z takim oto opisem:

very progressive 1950s fashion show in a very intimate setting. Fashion designer Dale Cavana narrates the show, explaining his camp designs. Cavana had a shop on Kinnerton street with a predominantly gay clientele.

Czyż niektóre (i niektórzy) z tych modeli nie prezentowały by się równie efektownie i dziś, na którymś z pokazów Jeana Paula albo innego Jacobsa? Lovely.